Hardware Sourcing & Development Manager

Surgical Science grundades 1999 och är ett simuleringsföretag. Grunden i bolaget är egenutvecklad mjuk- och hårdvara för simulering av interaktionen mellan instrument och anatomi. Baserat på den egenutvecklade tekniken, utvecklar och säljer Surgical Science...

Pin It on Pinterest