Ledning

Gisli Hennermark

Gisli Hennermark

VD

VD sedan 2015. Anställd sedan 2017.

Född: 1972

Utbildning: MSc, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Ledamot i Panasari AB, Attensi Aktiebolag, Espansari AB samt Zipreneur AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav: 48 640 aktier

Tomas Ragnarsson

Tomas Ragnarsson

Vice VD

Vice VD (sedan 2015). Anställd sedan 2008 (samt under åren 2002–2006).

Född: 1963

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Rehnskrivet AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav: 57 280 aktier

Anders Larsson

Anders Larsson

CTO

CTO (sedan 1999). Anställd sedan 1999.

Född: 1973

Utbildning: Göteborgs Universitet, Mathematics & Computer Science

Övriga uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav: 42 960 aktier

Anders Melander

Anders Melander

Director of International Business Development

Director of International Business Development (sedan 2013). Anställd sedan 2013.

Född: 1962.

Utbildning: R.N. BSc, Vårdhögskolan i Eskilstuna.

Övriga uppdrag: Suppleant i Babykoncept AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Business Unit Manager i Amgen AB.

Innehav: –